Exposició fotografía JAZZ:

Sitoh Ortega

Inauguració 27 de febrer, 19:30h, Hall del Teatre del Raval

Sitoh Ortega naix a Jaén a l'abril de 1964. Comença en la fotografia de la mà del seu pare, com a ajudant de laboratori. A partir de l'any 2000, comença a fer fotografia de festivals i concerts i a realitzar els vídeos promocionals i les fotografies oficials del Festival ETNOSUR, Jazz de Jaén i d'altres. Fotògraf de mitjans de comunicació i revistes musicals especialitzades des de 1986, ha col·laborat amb Agencia EFE, El País, Mondo Sonoro, Dirty Linen, Jazzmag, etc., a part de fer fotografia de rodatges cinematogràfics i exposicions a Europa i Sud-amèrica.


Sitoh Ortega nace en Jaén en abril de 1964. Comienza en la fotografía de la mano de su padre, como ayudante de laboratorio. A partir del año 2000, comienza a hacer fotografía de festivales y conciertos y realizar los vídeos promocionales y las fotografías oficiales del Festival Etnosur, Jazz de Jaén y de otros. Fotógrafo de medios de comunicación y revistas musicales especializadas desde 1986, ha colaborado con Agencia EFE, El País, Mondo Sonoro, Dirty Linen, Jazzmag, etc., aparte de hacer fotografía de rodajes cinematográficos y exposiciones en Europa y Sudamérica.


Sitoh Ortega was born in Jaén in April 1964. He starts in photography at his father's hand, as a lab assistant. From the year 2000, he starts taking photographs of festivals and concerts and making the promotional videos and the official photographs of the Etnosur, Jazz de Jaén and other Festivals. He has been a photographer for the media and specialized music magazines since 1986. He has collaborated with Agencia EFE, El País, Mondo Sonoro, Dirty Linen, Jazzmag, etc., as well as photographing film shoots and exhibitions in Europe and South America.