Gata Brass Band

29 de febrer, matí: carrers del Grau, vesprada: carrers del centre:

El directe de Gata Brass Band és un enèrgic viatge a Nova Orleans a través dels seus ritmes rics i variats. Una barreja de música original de la banda, combinada amb arranjaments de brass bands modernes (Rebirth Brass Band o Hot 8 Brass Band), melodies tradicionals de second line, himnes del funk de James Brown, The Meters o Maceo Parker, i arranjaments de cançons de Stevie Wonder o Smash Mouth, amb sorprenents canvis de ritme i una sonoritat nova gràcies a la peculiar instrumentació. Tot això amanit amb tocs de jazz, solos improvisats i cors cantats que faran de l'espectacle un autèntic plaer per a la vista i l’oïda del públic.

El directo de Gata Brass Band es un enérgico viaje a Nueva Orleans a través de sus ricos y variados ritmos. Una mezcla de música original de la banda, combinada con arreglos de brass bands modernas (Rebirth Brass Band o Hot 8 Brass Band), melodías tradicionales de 'second line', himnos del funk de James Brown, The Meters o Maceo Parker, y arreglos de canciones de Stevie Wonder o Smash Mouth, con sorprendentes cambios de ritmo y una nueva sonoridad gracias a la peculiar instrumentación. Todo ello aderezado con toques de jazz, solos improvisados y coros cantados que harán del espectáculo un auténtico placer para la vista y los oídos.

Gata Brass Band's live show is an energetic journey to New Orleans through its rich and varied rhythms. A mix of original music from the band, combined with arrangements of modern brass bands (Rebirth Brass Band or Hot 8 Brass Band), traditional 'second line' melodies, funk anthems by James Brown, The Meters or Maceo Parker, and arrangements of songs by Stevie Wonder or Smash Mouth, with surprising changes of rhythm and a new sound thanks to the peculiar instrumentation. All of this is seasoned with touches of jazz, improvised solos and sung choruses that will make the show a real pleasure for the eyes and ears.

José Diego Sarabia, Sergio Torres: trombons

David Galera, José Carlos Hernández: trompetes

Joaquín Romero: saxòfon alt

Diego M. Pecharromán: saxòfon tenor i direcció

Jesús Valverde: sousàfon

Antonio Linares, Daniel Morales: percussions
ó.